Photo therapy infrared lamp là gì? Nghĩa của từ Photo therapy infrared lamp trong y khoa y học y sinh là gì?

0
146
Photo therapy infrared lamp là gì? Nghĩa của từ Photo therapy infrared lamp trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Photo therapy infrared lamp là gì? Nghĩa của từ Photo therapy infrared lamp trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Đèn hồng ngoại trị liệu

Đèn hồng ngoại trị liệu

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE