Pester suction cannula là gì? Nghĩa của từ Pester suction cannula trong y khoa y học y sinh là gì?

0
228
Pester suction cannula là gì? Nghĩa của từ Pester suction cannula trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Pester suction cannula là gì? Nghĩa của từ Pester suction cannula trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Ống hút Pester

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE