Pervade là gì? Nghĩa của từ Pervade trong y khoa y học y sinh là gì?

0
167
Pervade là gì? Nghĩa của từ Pervade trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Pervade là gì? Nghĩa của từ Pervade trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/pə:´veid/

Toả khắp, tràn ngập khắp (hương thơm…)

Lan tràn khắp, thâm nhập khắp (ảnh hưởng tư tưởng…)

lan tỏa

thấm

verb

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE