Patient wheelchair là gì? Nghĩa của từ Patient wheelchair trong y khoa y học y sinh là gì?

0
138
Patient wheelchair là gì? Nghĩa của từ Patient wheelchair trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Patient wheelchair là gì? Nghĩa của từ Patient wheelchair trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Xe đẩy bệnh nhân, xe lăn dành cho, bệnh nhân, người tàn tật

Xe đẩy bệnh nhân, xe lăn dành cho, bệnh nhân, người tàn tật

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE