Palliative treatment là gì? Nghĩa của từ Palliative treatment trong y khoa y học y sinh là gì?

0
167
Palliative treatment là gì? Nghĩa của từ Palliative treatment trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Palliative treatment là gì? Nghĩa của từ Palliative treatment trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

điều trị tạm thời , điều trị giảm đau

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE