Oxygen humidifer là gì? Nghĩa của từ Oxygen humidifer trong y khoa y học y sinh là gì?

0
161
Oxygen humidifer là gì? Nghĩa của từ Oxygen humidifer trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Oxygen humidifer là gì? Nghĩa của từ Oxygen humidifer trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Bộ làm ẩm ô xy

Bộ làm ẩm ô xy

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE