Oxygen cylinder là gì? Nghĩa của từ Oxygen cylinder trong y khoa y học y sinh là gì?

0
196
Oxygen cylinder là gì? Nghĩa của từ Oxygen cylinder trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Oxygen cylinder là gì? Nghĩa của từ Oxygen cylinder trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

bình chứa ôxy

bình ôxi (hình trụ)

bình ôxi

bình đựng oxi

bình ôxi (hàn hơi)

bình oxy

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE