Oxygen carriage là gì? Nghĩa của từ Oxygen carriage trong y khoa y học y sinh là gì?

0
147
Oxygen carriage là gì? Nghĩa của từ Oxygen carriage trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Oxygen carriage là gì? Nghĩa của từ Oxygen carriage trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Xe đẩy bình ôxy

Xe đẩy bình ôxy

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE