Oven là gì? Nghĩa của từ Oven trong y khoa y học y sinh là gì?

0
132
Oven là gì? Nghĩa của từ Oven trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Oven là gì? Nghĩa của từ Oven trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/ʌvn/

Lò (để hấp bánh, để dùng trong thí nghiệm (hoá học))

Lò, lò sấy

thùng điều nhiệt

buồng sấy

lò (sấy)

lò điều nhiệt

lò lung

lò sấy

lò thiêu

tủ sấy

bếp

noun

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE