Orthopedic operating table là gì? Nghĩa của từ Orthopedic operating table trong y khoa y học y sinh là gì?

0
145
Orthopedic operating table là gì? Nghĩa của từ Orthopedic operating table trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Orthopedic operating table là gì? Nghĩa của từ Orthopedic operating table trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Bàn mổ vạn năng thuỷ lực

Bàn mổ vạn năng thuỷ lực

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE