Orgy là gì

 - 
an occasion when a group of people behave in a wild uncontrolled way, especially involving sex, alcohol, or illegal drugs:


Bạn đang xem: Orgy là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của bạn với English Vocabulary in Use tự benh.edu.vn.Học những tự bạn phải tiếp xúc một cách tự tín.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các app tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép


Xem thêm: Tổng Quan Về Liferay Portal Là Gì, Tổng Quan Về Portal Liferay Portal

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn benh.edu.vn English benh.edu.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Dở Hơi Là Gì ? Nghĩa Của Từ Dở Hơi Trong Tiếng Việt

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message