Operating light là gì? Nghĩa của từ Operating light trong y khoa y học y sinh là gì?

0
132
Operating light là gì? Nghĩa của từ Operating light trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Operating light là gì? Nghĩa của từ Operating light trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Đèn mổ

Đèn mổ

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE