Operating laryngoscope là gì? Nghĩa của từ Operating laryngoscope trong y khoa y học y sinh là gì?

0
135
Operating laryngoscope là gì? Nghĩa của từ Operating laryngoscope trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Operating laryngoscope là gì? Nghĩa của từ Operating laryngoscope trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Bộ soi phẫu thuật thanh quản

Bộ soi phẫu thuật thanh quản

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE