Olberg sharp forceps là gì? Nghĩa của từ Olberg sharp forceps trong y khoa y học y sinh là gì?

0
131
Olberg sharp forceps là gì? Nghĩa của từ Olberg sharp forceps trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Olberg sharp forceps là gì? Nghĩa của từ Olberg sharp forceps trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Kẹp nhọn

Kẹp nhọn

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE