Nghĩa của từ Absinthe – Từ điển Anh – Việt trong y khoa y học là gì?

0
251
Nghĩa của từ Absinthe – Từ điển Anh – Việt trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Absinthe – Từ điển Anh – Việt trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Nghĩa của từ Absinthe – Từ điển Anh – Việt trong y khoa y học là gì? trong y học là:

/‘æbsinθ/

Như absinth

khổ ngải, ngải