Nghĩa của từ Abscess lancet – Từ điển Anh – Việt trong y khoa y học là gì?

0
174
Nghĩa của từ Abscess lancet – Từ điển Anh – Việt trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Abscess lancet – Từ điển Anh – Việt trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Nghĩa của từ Abscess lancet – Từ điển Anh – Việt trong y khoa y học là gì? trong y học là:

dao chích áp xe

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học