Nghĩa của từ Abreaction trong y khoa y học là gì?

0
189
Nghĩa của từ Abreaction trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Abreaction trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Nghĩa của từ Abreaction trong y khoa y học là gì? trong y học là:

/,æbri:’ækʃn/

(y học) sự giải toả mặc cảm

sự gạt bỏ kỷ niệm phiền muộn, loại trứ cảm xúc mạnh và chôn vùi kỷ niệm

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học