Nghĩa của từ Abrasor trong y khoa y học là gì?

0
176
Nghĩa của từ Abrasor trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Abrasor trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Nghĩa của từ Abrasor trong y khoa y học là gì? trong y học là:

/ə’breiʤə/

dụng cụ hớt, dụng cụ mài

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học