Nghĩa của từ Abluent là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abluent trong y khoa y học là gì?

0
154
Nghĩa của từ Abluent là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abluent trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Abluent là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abluent trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Nghĩa của từ Abluent là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abluent trong y khoa y học là gì? trong y học là:

/‘æbluənt/

Rửa sạch, tẩy sạch

Chất tẩy, thuốc tẩy

tẩy, tẩy sạch

thuốc rửa vết thương

Nghĩa của từ Abluent là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abluent trong y khoa y học là gì? tiếng việt là gì? Nghĩa của Nghĩa của từ Abluent là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abluent trong y khoa y học là gì? trong y khoa, nghĩa của Nghĩa của từ Abluent là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abluent trong y khoa y học là gì? trong y học là: 

/‘æbluənt/

Rửa sạch, tẩy sạch

Chất tẩy, thuốc tẩy

tẩy, tẩy sạch

thuốc rửa vết thương

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học