Nghĩa của từ Abdominohysterotomy là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abdominohysterotomy trong y khoa y học là gì?

0
113
Nghĩa của từ Abdominohysterotomy là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abdominohysterotomy trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Abdominohysterotomy là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abdominohysterotomy trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Nghĩa của từ Abdominohysterotomy là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abdominohysterotomy trong y khoa y học là gì? trong y học là:

/əb’dɒmənəʊ’histə’rɒtəmi/

thủ thuật mở tử cung qua bụng

Nghĩa của từ Abdominohysterotomy là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abdominohysterotomy trong y khoa y học là gì? tiếng việt là gì? Nghĩa của Nghĩa của từ Abdominohysterotomy là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abdominohysterotomy trong y khoa y học là gì? trong y khoa, nghĩa của Nghĩa của từ Abdominohysterotomy là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abdominohysterotomy trong y khoa y học là gì? trong y học là: 

/əb’dɒmənəʊ’histə’rɒtəmi/

thủ thuật mở tử cung qua bụng

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học