Nghĩa của từ Abdominoanterior là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abdominoanterior trong y khoa y học là gì?

0
143
Nghĩa của từ Abdominoanterior là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abdominoanterior trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Abdominoanterior là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abdominoanterior trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Nghĩa của từ Abdominoanterior là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abdominoanterior trong y khoa y học là gì? trong y học là:

bụng trước (chỉ thai nhi )

Nghĩa của từ Abdominoanterior là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abdominoanterior trong y khoa y học là gì? tiếng việt là gì? Nghĩa của Nghĩa của từ Abdominoanterior là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abdominoanterior trong y khoa y học là gì? trong y khoa, nghĩa của Nghĩa của từ Abdominoanterior là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abdominoanterior trong y khoa y học là gì? trong y học là: 

bụng trước (chỉ thai nhi )

bụng trước (chỉ thai nhi )

tiếng anh là gì?

bụng trước (chỉ thai nhi )

trong tiếng anh là từ Nghĩa của từ Abdominoanterior là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abdominoanterior trong y khoa y học là gì?

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học