Nelaton catheter, different size là gì? Nghĩa của từ Nelaton catheter, different size trong y khoa y học y sinh là gì?

0
341
Nelaton catheter, different size là gì? Nghĩa của từ Nelaton catheter, different size trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Nelaton catheter, different size là gì? Nghĩa của từ Nelaton catheter, different size trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Ống thông Nelaton các loại

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE