Nasal cavity scope là gì? Nghĩa của từ Nasal cavity scope trong y khoa y học y sinh là gì?

0
282
Nasal cavity scope là gì? Nghĩa của từ Nasal cavity scope trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Nasal cavity scope là gì? Nghĩa của từ Nasal cavity scope trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Máy soi xoang mũi

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE