Narrow-band amplifier là gì? Nghĩa của từ Narrow-band amplifier trong y khoa y học y sinh là gì?

0
188
Narrow-band amplifier là gì? Nghĩa của từ Narrow-band amplifier trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Narrow-band amplifier là gì? Nghĩa của từ Narrow-band amplifier trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

bộ khuếch đại dải hẹp

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE