Minor suurgical instrument set là gì? Nghĩa của từ Minor suurgical instrument set trong y khoa y học y sinh là gì?

0
146
Minor suurgical instrument set là gì? Nghĩa của từ Minor suurgical instrument set trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Minor suurgical instrument set là gì? Nghĩa của từ Minor suurgical instrument set trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE