Microwave oven là gì? Nghĩa của từ Microwave oven trong y khoa y học y sinh là gì?

0
162
Microwave oven là gì? Nghĩa của từ Microwave oven trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Microwave oven là gì? Nghĩa của từ Microwave oven trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Lò dùng sóng cực ngắn để nấu thức ăn thật nhanh; lò vi ba

lò vi ba

lò vi sóng

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE