Micro larynx scissors, right là gì? Nghĩa của từ Micro larynx scissors, right trong y khoa y học y sinh là gì?

0
157
Micro larynx scissors, right là gì? Nghĩa của từ Micro larynx scissors, right trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Micro larynx scissors, right là gì? Nghĩa của từ Micro larynx scissors, right trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Kéo vi thanh quản, bên phải

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE