Medium pattern dissecting forceps, serra là gì? Nghĩa của từ Medium pattern dissecting forceps, serra trong y khoa y học y sinh là gì?

0
137
Medium pattern dissecting forceps, serra là gì? Nghĩa của từ Medium pattern dissecting forceps, serra trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Medium pattern dissecting forceps, serra là gì? Nghĩa của từ Medium pattern dissecting forceps, serra trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Kẹp phẫu tích kiểu trung bình, răng cưa, thép không gỉ

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: