Medical gloves là gì? Nghĩa của từ Medical gloves trong y khoa y học y sinh là gì?

0
174
Medical gloves là gì? Nghĩa của từ Medical gloves trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Medical gloves là gì? Nghĩa của từ Medical gloves trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Găng tay y tế

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE