Mayo surgical scissors, straight, s/stee là gì? Nghĩa của từ Mayo surgical scissors, straight, s/stee trong y khoa y học y sinh là gì?

0
157
Mayo surgical scissors, straight, s/stee là gì? Nghĩa của từ Mayo surgical scissors, straight, s/stee trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Mayo surgical scissors, straight, s/stee là gì? Nghĩa của từ Mayo surgical scissors, straight, s/stee trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Kéo phẫu thuật Mayo, thẳng, thép không gỉ

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: