Mayo, straight scissors là gì? Nghĩa của từ Mayo, straight scissors trong y khoa y học y sinh là gì?

0
149
Mayo, straight scissors là gì? Nghĩa của từ Mayo, straight scissors trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Mayo, straight scissors là gì? Nghĩa của từ Mayo, straight scissors trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Kéo Mayo, thẳng

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE