Mayo dissecting scissors, straight, with là gì? Nghĩa của từ Mayo dissecting scissors, straight, with trong y khoa y học y sinh là gì?

0
177
Mayo dissecting scissors, straight, with là gì? Nghĩa của từ Mayo dissecting scissors, straight, with trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Mayo dissecting scissors, straight, with là gì? Nghĩa của từ Mayo dissecting scissors, straight, with trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Kéo phẫu tích Mayo, thẳng, lưỡi mạ cac bon, cán mạ vàng, thép không gỉ, 140 mm, 5 1/2

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: