Mayo dissecting scissors, curved on flat là gì? Nghĩa của từ Mayo dissecting scissors, curved on flat trong y khoa y học y sinh là gì?

0
118
Mayo dissecting scissors, curved on flat là gì? Nghĩa của từ Mayo dissecting scissors, curved on flat trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Mayo dissecting scissors, curved on flat là gì? Nghĩa của từ Mayo dissecting scissors, curved on flat trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Kéo phẫu tích Mayo, cong, thép không gỉ, dài 170mm, 6 3/4

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: