Mattress for wound control là gì? Nghĩa của từ Mattress for wound control trong y khoa y học y sinh là gì?

0
167
Mattress for wound control là gì? Nghĩa của từ Mattress for wound control trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Mattress for wound control là gì? Nghĩa của từ Mattress for wound control trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Đệm chống loét

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE