Massage machine là gì? Nghĩa của từ Massage machine trong y khoa y học y sinh là gì?

0
163
Massage machine là gì? Nghĩa của từ Massage machine trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Massage machine là gì? Nghĩa của từ Massage machine trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Máy xoa bóp

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE