Man là gì? Nghĩa của từ Man trong y khoa y học y sinh là gì?

0
141
Man là gì? Nghĩa của từ Man trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Man là gì? Nghĩa của từ Man trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/mæn/

người, con người

Đàn ông, nam nhi

Chồng

Người (chỉ quân lính trong một đơn vị quân đội, công nhân trong một xí nghiệp, công xưởng…)

Người hầu, đầy tớ (trai)

Cậu, cậu cả (tiếng xưng hô thân mật khi bực dọc)

Quân cờ

Cung cấp người

Giữ vị trí ở, đứng vào vị trí ở (ổ súng đại bác)

Làm cho mạnh mẽ, làm cho cường tráng; làm cho can đảm lên

Từ cảm thán

a man in a thousand

man and boy

the man in the street

a man of the world

man about town

man of letters

man of straw

man of all work

man of his word

man of honour

onedollara year man

to be one’s own man

to be one’s own man again

undercover men

a man is known by the company he keeps

all men do not follow in the footsteps of their forbears

hệ số thường

người thợ

người

cung cấp nhân viên cho

người

nhân viên

thợ

trang bị, cung cấp người cho

noun

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE