Male urinal pot là gì? Nghĩa của từ Male urinal pot trong y khoa y học y sinh là gì?

0
167
Male urinal pot là gì? Nghĩa của từ Male urinal pot trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Male urinal pot là gì? Nghĩa của từ Male urinal pot trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Bộ đái cho nam

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE