Maier, dressing forceps, curved, with ra là gì? Nghĩa của từ Maier, dressing forceps, curved, with ra trong y khoa y học y sinh là gì?

0
611
Maier, dressing forceps, curved, with ra là gì? Nghĩa của từ Maier, dressing forceps, curved, with ra trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Maier, dressing forceps, curved, with ra là gì? Nghĩa của từ Maier, dressing forceps, curved, with ra trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Kẹp bông băng Maier, cong, có bánh cóc, 260 mm

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: