Magnet là gì? Nghĩa của từ Magnet trong y khoa y học y sinh là gì?

0
509
Magnet là gì? Nghĩa của từ Magnet trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Magnet là gì? Nghĩa của từ Magnet trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/‘mægnit/

Nam châm

(nghĩa bóng) người có sức lôi cuốn mạnh, vật có sức hấp dẫn mạnh

(vật lý ) nam châm

nam châm

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE