Maclakov-s tonometer là gì? Nghĩa của từ Maclakov-s tonometer trong y khoa y học y sinh là gì?

0
189
Maclakov-s tonometer là gì? Nghĩa của từ Maclakov-s tonometer trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Maclakov-s tonometer là gì? Nghĩa của từ Maclakov-s tonometer trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Bộ đo huyết áp Maclakov

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE