Macdonald dissector, 185 mm, ss là gì? Nghĩa của từ Macdonald dissector, 185 mm, ss trong y khoa y học y sinh là gì?

0
125
Macdonald dissector, 185 mm, ss là gì? Nghĩa của từ Macdonald dissector, 185 mm, ss trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Macdonald dissector, 185 mm, ss là gì? Nghĩa của từ Macdonald dissector, 185 mm, ss trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Róc màng xương, hai đầu sử dụng, 185 mm, thép không gỉ

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE