M-mode là gì? Nghĩa của từ M-mode trong y khoa y học y sinh là gì?

0
224
M-mode là gì? Nghĩa của từ M-mode trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ M-mode là gì? Nghĩa của từ M-mode trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

một phương pháp ghi và hiển thị tín hiệu siêu âm xung dội trong đó một lược đồ biểu diễn chế độ B được quét chậm qua ảnh hiển thị

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE