Lymphedema là gì? Nghĩa của từ Lymphedema trong y khoa y học y sinh là gì?

0
316
Lymphedema là gì? Nghĩa của từ Lymphedema trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Lymphedema là gì? Nghĩa của từ Lymphedema trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/ˌlɪmfɪˈdimə/

phù bạch huyết

Phù bạch huyết

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE