Luer, bone rongeurs, straight, 18.5 cm là gì? Nghĩa của từ Luer, bone rongeurs, straight, 18.5 cm trong y khoa y học y sinh là gì?

0
276
Luer, bone rongeurs, straight, 18.5 cm là gì? Nghĩa của từ Luer, bone rongeurs, straight, 18.5 cm trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Luer, bone rongeurs, straight, 18.5 cm là gì? Nghĩa của từ Luer, bone rongeurs, straight, 18.5 cm trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Kìm gặm xương Luer, thẳng, 18.5 cm

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE