Lucae, dressing forceps, 14 cm là gì? Nghĩa của từ Lucae, dressing forceps, 14 cm trong y khoa y học y sinh là gì?

0
158
Lucae, dressing forceps, 14 cm là gì? Nghĩa của từ Lucae, dressing forceps, 14 cm trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Lucae, dressing forceps, 14 cm là gì? Nghĩa của từ Lucae, dressing forceps, 14 cm trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Kẹp bông băng Lucae, 14 cm

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE