LUẬT KHÁM CHỮA BỆNH 2012

 - 

Tại phiên họp Thẩm tra sơ bộ do Ủy ban Về các vấn đề xã hội tổ chức vừa qua, Bộ Y tế cho biết, qua tổng kết 09 năm thi hành, hầu hết các văn bản quy phạm pháp luật về hướng dẫn thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh đều ban hành chậm.


*

Thứ trưởng Bộ Y tế báo cáo một số nội dung

Theo Cơ quan soạn thảo- Bộ Y tế, toàn bộ các nội dung được giao đều đã có văn bản hướng dẫn thực hiện và các văn bản này chủ yếu được ban hành trong năm 2011. Trong giai đoạn 2012 đến nay, tỷ lệ ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh lại tăng lên là do sau quá trình triển khai các văn bản đã ban hành trước đó, nhiều văn bản được sửa đổi bổ sung thay thế để bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và thực tiễn công tác khám bệnh, chữa bệnh.

Bạn đang xem: Luật khám chữa bệnh 2012

Ngoài ra, tính kịp thời trong ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện còn thể hiện ở việc ban hành văn bản khi có sự thay đổi về chính sách pháp luật mà cụ thể là theo quy định Khoản 2 Điều 7 Luật Đầu tư thì điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề phải được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Điều này đồng nghĩa với việc Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.

Bên cạnh đó, mặc dù Luật không có quy định giao cho các Bộ, ngành hướng dẫn nhưng để đáp ứng yêu cầu của hoạt động quản lý nhà nước, đặc biệt là trong việc thực hiện các hoạt động chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh như vấn đề dinh dưỡng tiết chế, quản lý chất lượng xét nghiệm, gây mê - hồi sức, quản lý bệnh lao…., Bộ Y tế đã ban hành nhiều thông tư để điều chỉnh các hoạt động này.

Xem thêm: " Loose Coupling Là Gì ? Low Coupling Và High Cohesion Là Gì

*

Toàn cảnh Phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật

Tuy nhiên, Bộ Y tế cũng chỉ ra rằng, việc đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ của các văn bản hướng dẫn thi hành còn tồn tại nhiều hạn chế. Mặc dù đến nay, gần như toàn bộ các văn bản hướng dẫn đều đã được ban hành nhưng hầu hết văn bản hướng dẫn đều ban hành chậm, mà cụ thể là có 05 nội dung giao Chính phủ quy định và 14 nội dung giao Bộ Y tế ban hành. Tuy nhiên, đến cuối năm 2011, Bộ Y tế mới hoàn thành việc tham mưu để Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn và cũng chỉ có 05 trên tổng số 14 nội dung thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Y tế được ban hành vào cuối năm 2011. Bên cạnh đó, đến nay Bộ Y tế vẫn chưa ban hành được Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia nào về khám bệnh, chữa bệnh.

Hơn nữa, việc xây dựng văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước khi có Luật để bảo đảm tính phù hợp với văn bản cấp trên mới ban hành và yêu cầu thực tiễn chưa thực sự kịp thời, mà cụ thể là vẫn còn 22 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực được ban hành trước ngày Luật Khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực thi hành, trong đó có những văn bản có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh như Quy chế bệnh viện năm 1997, Danh mục trang thiết bị của bệnh viện đa khoa tỉnh - huyện, phòng khám đa khoa khu vực và trạm y tế năm 2002…

Bên cạnh đó, một số quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh vẫn còn những nội dung chưa bảo đảm theo kịp xu hướng pháp luật quốc tế, đặc biệt là các quy định về tiêu chuẩn, quy trình chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh, đào tạo người hành nghề, cấp chứng chỉ hành nghề một lần, áp dụng các phương pháp, kỹ thuật chuyên môn mới trong khám bệnh, chữa bệnh....

Xem thêm: Nước Tiểu Vàng Là Bệnh Gì ? Nước Tiểu Màu Vàng Có Phải Là Dấu Hiệu Bệnh Lý

Trên cơ sở chỉ ra được những vướng mắc, bất cập công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành và hướng dẫn thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế nêu rõ, cần thiết xây dựng dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) để thể chế hóa quan điểm của Đảng, khắc phục những tồn tại, hạn chế của Luật hiện hành và giải quyết các vấn đề về thực tiễn phát sinh chưa có cơ sở pháp lý./.