Lower limbs extension là gì? Nghĩa của từ Lower limbs extension trong y khoa y học y sinh là gì?

0
137
Lower limbs extension là gì? Nghĩa của từ Lower limbs extension trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Lower limbs extension là gì? Nghĩa của từ Lower limbs extension trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Ghế tập co dãn

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE