Low pressure continuous suction unit là gì? Nghĩa của từ Low pressure continuous suction unit trong y khoa y học y sinh là gì?

0
131
Low pressure continuous suction unit là gì? Nghĩa của từ Low pressure continuous suction unit trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Low pressure continuous suction unit là gì? Nghĩa của từ Low pressure continuous suction unit trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Máy hút áp lực thấp

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: