Love, nerve root retractors, straight, 2 là gì? Nghĩa của từ Love, nerve root retractors, straight, 2 trong y khoa y học y sinh là gì?

0
172
Love, nerve root retractors, straight, 2 là gì? Nghĩa của từ Love, nerve root retractors, straight, 2 trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Love, nerve root retractors, straight, 2 là gì? Nghĩa của từ Love, nerve root retractors, straight, 2 trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Banh rễ thần kinh Love, thẳng, 220 mm

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: