Lithotripter là gì? Nghĩa của từ Lithotripter trong y khoa y học y sinh là gì?

0
159
Lithotripter là gì? Nghĩa của từ Lithotripter trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Lithotripter là gì? Nghĩa của từ Lithotripter trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/‘liθətriptə/

(y học) máy nghiền sỏi

máy tán sỏi ngoài cơ thể

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE